Fybroc1500系列
首页    玻璃纤维泵    Fybroc 1500系列

 

Fyroc 5500系列立式排水泵根据不同设计,排水泵的长度为18英寸至30英尺(带可选尾管)。此系列泵有19种型号,流量达1,140立方米/小时,扬程达85米。

 

应用范围:

●  磨蚀性颗粒

●  酸

●  漂白剂

●  盐溶液

●  腐蚀剂

●  海水

●  溶剂

●  废水

 

应用市场:

●  污水处理

●  电力设施

●  纸浆和纸张

●  电子器件

●  洗刷装置

●  水族馆

●  脱盐处理/水的回用

●  反渗透

●  商用船舶/海军

 

 

Fybroc 1500系列