WrightFlowClass-
首页    转子泵     Wright Flow Class+系列

 

技术数据:

 

  • ​​​​​​最大流量: 189 m3/hr / 832 USGPM
  • 最大压力: 12 BAR / 174 PSI
  • 最大粘度:  200,000 cSt / 910,000 SSU
  • 最大温度: 180°C / 355°F

 

 

技术优势:

 

  • 模块化泵设计,泵可轻松拆卸,满足COPCIP
  • 套管轮廓尖头使效率和排水能力最大化
  • 定时,非接触式转子降低剪切力,同时提供了更好的干运转能力
  • 斜齿正时齿轮提供高扭矩和更安静的运行,以延长泵的使用寿命
  • 圆锥滚子轴承提供更高的运行速度和更好的排出压力

 

 

 

Wright Flow Class+系列